Le Fonds de solidarieté di paurs
ciafè la merscia "Spënores sigüdes".
De plü informaziuns ciafëise sot a

Contat

Ostes porsones de referimënt
   
     
Siegrid Obwexer   Nadya Alber Franzi Alber  

 

 

Bäuerlicher Notstandsfonds - Fonds de solidarieté di paurs

Leegtorweg 8/A
39100 Balsan - cassëta dla posta 421
Tel. 0471 99 93 30
Fax 0471 99 93 03
notstandsfonds@sbb.it

 

LPS raiun de Balsan 
str. Kanonikus-Michael-Gamper 10
Tel. 0471/999404
 

LPS raiun de Porsenù
str. Konrad-Lechner 4/A
Tel. 0472/262400

LPS raiun de Bornech
str. S. Lorenzo 8/A
Tel. 0474/556800

LPS raiun de Maran 
str. Schiller 12
Tel. 0473/213400
 

LPS raiun de Egna
Ballhausring 12
Tel. 0471/829400

LPS raiun de Solaneres

str. Dr.-H.-Vögele 7
Tel. 0473/737800