Le Fonds de solidarieté di paurs
ciafè la merscia "Spënores sigüdes".
De plü informaziuns ciafëise sot a

 

Sorvisc

Che dëidel pa le "Bäuerlicher Notstandsfonds"?
Cun le passè dl tëmp é les domandes gnüdes partides sö te döes categories, öna por les families da paur y öna por les families nia da paur:
 

Families da paur

 

L’aiüt röia olache la coltivaziun de n lüch y insciö l’esistënza de na familia da paur é al prigo porvia de maratia, mort, desgrazia, handicap, medefüch o d’atres catastrofes.

 

Les prömes porsones de referimënt por presentè la domanda é i responsabli raionai dla Lia di paurs de Südtirol.

Families nia da paur

 

I gnëis sostignis cun consulënzes y/o finanziariamënter por ti ester a na situaziun de bojëgn gaujada da maratia, mort, desgrazia o handicap.

 

Les domandes mëss gnì dades jö tl ofize dl Fonds de solidarieté di paurs.

Co dëida pa le "Bäuerlicher Notstandsfonds"?

Le Fonds de solidarieté di paurs dëida cun crëta, debota y a na manira nia burocratica te caji soziai gravënć.

 

Al ti pîta aiüć desvalis ales families da paur:

 • informaziuns, consulënza y assistënza 
 • sostëgn finanziar te caji gravënć (p.ej. medejines, cosć dl mede, patüc da mangé, ojoradöra, dortorades, sorvisc, cumpra de tiers) 
 • coordinaziun pro de majeres aziuns d’aiüt 
 • consulënza tecnica y coordinaziun pro la recostruziun o le ressanamënt de ćiases y frabiches da paur te caji de medefüch o te caji gravënć 
 • racomanaziuns de sostëgn y colaboraziun cun d’atres organisaziuns d’aiüt 
 • imprësć cun fić basc tres la lia de sostëgn Ethical Banking
 • „Pité n dagnì“ - stipendiums te caji gravënć 
 • imprëst de n frabicat de lëgn 

 

Ales families nia da paur ti vëgnel pité chisc sorvisc:

 

 • informaziuns y consulënza
 • sostëgn finanziar te caji gravënć (p.ej. medejines, cunć dl mede, patüc da mangé, dortorades) 
 • racomanaziuns de sostëgn y colaboraziun cun d’atres organisaziuns d’aiüt
 • „Pité n dagnì“ - stipendiums te caji gravënć